Hero afbeelding

Kwetsbare groepen

Mensen die tijdens een noodsituatie afhankelijk zijn van de hulp van anderen, zijn niet zelfredzaam en tijdens calamiteiten het kwetsbaarst. Deze groep mensen bestaat uit kinderen, ouderen, invaliden en zieken. Maar ook mensen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn (tijdelijk) niet in staat om veilig hun huis te ontvluchten. Zelfs gezonde volwassenen zijn beperkt zelfredzaam als zij door het geluid van de rookmelder opeens ruw gewekt worden. Brand is geen grap.
De meeste kinderen slapen dwars door het gillende geluid van de rookmelder heen en moeten door hun ouders of verzorgers gewekt worden. Het markeren van de vluchtroute en de deur van de kinderkamer(s) met het flitsende licht van de LightSaver kan kostbare seconden opleveren tijdens een vluchtactie.

Tegenwoordig blijven veel ouderen zelfstandig thuis wonen, daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun veiligheid. Omdat deze kwetsbare groep minder goed hoort, kan het langer duren voordat zij wakker worden door het rookalarm. Mensen op leeftijd zijn soms ook vergeetachtig, dit kan gevaar opleveren tijdens het koken of met kaarsen. Daarnaast hebben ouderen hebben na het ontwaken meer tijd nodig om ‘tot zichzelf’ te komen, ze zijn sneller gedesoriënteerd bij calamiteiten. Bekijk de korte video: Senioren en brandveiligheid.
Als tijdens een noodsituatie de vluchtweg is gemarkeerd met knipperend licht zal iedereen (jong of oud) de omtrek van een deur herkennen en instinctief deze vluchtweg volgen. De kans op een succesvolle ontsnapping neemt beduidend toe.