Hero afbeelding

Pulserend licht

Wanneer de unit wordt geactiveerd wordt een pulserend (of knipperend) licht zichtbaar over de gehele lengte van de geïnstalleerde lichtsnoeren. De uitvinder heeft gekozen voor pulserend licht zodat het de aandacht van de gebruiker zal trekken in een noodsituatie. Meer uitleg over het nut en de noodzaak van pulserend treft u bij aan bij de wetenschappelijke verantwoording.

Wetenschappelijke verantwoording

In Amerika zijn knipperende lichten (naast geluidsignalen) een verplicht onderdeel van een brandalarminstallatie, hiermee wordt het effect van het alarm op de gebruiker versterkt. Bovendien worden doven of slechthorenden door het knipperende licht gealarmeerd.

Ongeveer 3,5% van de Nederlandse bevolking gebruikt een hulpmiddel om beter te kunnen horen, juist voor deze groep zal pulserend licht van grote waarde zijn tijdens een noodsituatie.

Kleur van de lichtsnoeren

De kleur van de lichtsnoeren tijdens een alarm is blauw/groen. Argumenten voor deze keuze zijn:

  1. Kleurenblindheid: ongeveer 8,25% van de mannelijke bevolking en 0,5% van de vrouwelijke bevolking is in meer of mindere mate kleurenblind. Dit houdt een totaal van ca. 4,5% van de totale bevolking in. De kleur groen wordt doorgaans geassocieerd met veiligheid. Circa 80% van de kleurenblinden heeft een rood/groen kleurenblindheid, deze personen zien de kleur groen als een tint tussen groen en grijs. De kleur blauw wordt door ongeveer 98% van de kleurenblinden waargenomen als blauw.
  2. Blauw wordt doorgaans geassocieerd met een waarschuwingssignaal, zoals de zwaailichten op een politieauto, een ambulance of de lichtgeleiding op de vloer van vliegtuigen.
  3. Het waarnemen van de kleur blauw neemt minder energie van de receptoren in onze ogen dan andere kleuren. Het is daarom het best waarneembaar in stresssituaties.
  4. In de door LightSaver toegepaste techniek van de lichtsnoeren levert de blauw/groene kleur de beste lichtopbrengst per strekkende meter ten opzichte van andere kleuren.

Op verzoek (speciale, grote orders) is het mogelijk om de unit te bestellen met lichtsnoeren in andere kleuren, indien de specifieke situatie daarom vraagt.