Hero afbeelding

Wetenschappelijk onderzoek

In juni 2015 schreef Tom de Jong zijn bachelor scriptie: “Verschillende vluchtwegsignaleringstechnieken geëvalueerd op toepasbaarheid en efficiëntie bij brand”. Dit literatuuronderzoek werd ondersteund en begeleid door de hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Prof. Jan Treur van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek werd geschreven op basis van de Nederlandse situatie en de Nederlandse wetgeving, die overeenkomt met de Europese wet- en regelgeving. Om de bruikbaarheid en (kosten-) efficiëntie van verschillende bestaande technieken te bepalen voor gebruik in bestaande en nieuwe gebouwen heeft De Jong nationale- en internationale wetenschappelijke onderzoeken bestudeerd. De resultaten van zijn onderzoek staan beschreven in de onderstaande samenvatting:

De huidige verplichte vluchtrouteaanduiding wordt vaak over het hoofd gezien en is bij rookvorming slecht waarneembaar. Wetenschappelijk onderzoek biedt verschillende methodieken en technieken aan om het vluchtproces te verbeteren. Een aantal technieken worden in dit onderzoek besproken, er wordt onderscheid gemaakt tussen statische, actieve en dynamische vluchtroutesignalering. De verschillende technieken worden geëvalueerd op basis van toepasbaarheid en efficiëntie. Er wordt geconcludeerd dat actieve systemen, systemen die actief worden wanneer een calamiteit geconstateerd is, de zichtbaarheid van de vluchtwegsignalering verdubbelen, terwijl deze vanwege eenvoudige inbouw en beperkte investering goed toepasbaar zijn in de bestaande gebouwvoorraad. Een dynamisch systeem is kostbaarder en installatie intensiever omdat het gebruik maakt van meerdere sensoren en actoren. Een dynamisch systeem biedt echter de veiligste vluchtweg, omdat de vluchtroute wordt aangepast op basis van de door het systeem vastgestelde brand- en of rookontwikkeling.

De LightSaver-techniek sluit aan bij de uitkomsten uit deze studie. Dit betekent dat het systeem een (visuele) waarschuwing genereert als reactie op het geluidsignaal van een rookmelder. LightSaver biedt twee belangrijke verbeteringen ten opzichte van standaardvluchtroutesignalering (conform ISO 7010): een knipperend licht en lichtsignalering nabij de vloer. Volgens het onderzoek kunnen we concluderen dat LightSaver de zichtbaarheid van vluchtwegsignalering verdubbelt, gebaseerd op het onderzoek uit 2012 van Edwin Galea (Professor Galea is de oprichter van Fire Safety Engineering Group (FSEG) van de Universiteit van Greenwich). Hierbij telt dat signalering nabij de vloer de zichtbaarheid verder verbeterd bij rookvorming. De volgende stelling is hiermee onderbouwd:

Met een minimale investering verdubbelt LightSaver de kans op een veilige ontsnapping bij brand.

Download hier:

Beschikbare downloads: